2Develop 2Organize 2Continue

Ervaring standaard games
  • Partner 1: we willen graag nieuwe medewerkers in Europa op verrassende manier welkom heten. Door deelname aan een serious game om zo op een speelse manier kennis te maken met onze diensten, code of conduct en onze 'gekke trekjes'.
  • Partner 2: Het is tijd dat we ons portfolio vernieuwen en uitbreiden met een leiderschapsgame om onze klanten te verrassen.
  • 4Challenge team: We komen partners tegen die geheel onafhankelijk een standaard game willen organiseren en partners die alles uitbesteden en alleen maar bij de opening zijn. We passen onze licentie constructie en supportfunctie hier eenvoudig op aan.

Typering standaard serious games
  • Partnership (co-creatie, integriteit en respect voor wederzijdse expertise en ervaring zijn wat ons betreft belangrijke pijlers voor partnership).
  • Licentie ¬†(afhankelijk van frequentie, rolverdeling, internationale inzet e.d. stellen we een transparante licentie overeenkomst op 'best for both').
  • Internationaal (serious games kunnen ook op buitenlandse vestigingen - desgewenst in de eigen moedertaal- georganiseerd worden).
  • Rapportages (het inzetten van een standaard game biedt goede kansen om bijv. cross functional en cross country analyses te genereren.
  • Support & more (4Challenge organiseert de gewenste support met garantie afspraken).