Experience Explore Exchange

Ervaring maatwerk serious games
  • Deelnemer: Bijzonder om onze dagelijkse praktijk vanuit een ander perspectief te doorleven. Het was net alsof we aan het werk waren, maar dan met de ruimte om te experimenteren en te reflecteren. Genadeloos inzicht in onze (in)effectieve patronen‚Ķen heel blij met de bruikbare uitkomsten.
  • Management: Een spannende en zeer waardevolle exercitie om de aanstaande verandering vooraf te doorleven. We hebben nu veel beter zicht op wat de verandering vraagt aan spelregels, rolverdeling en procedures.

Typering maatwerk serious games:
  • What if (de deelnemers stappen in een nagebootste -bijna echte- situatie om te ervaren & te ontdekken wat wel en niet werkt).
  • Growing complexity (de situatie ontwikkelt zich en wordt urgenter, complexer en veelomvattender).
  • Double loop (deelnemers leren door te ervaren & te doen en krijgen de kans om bijdrage te leveren aan organisatie vraagstukken).
  • Partners in crime (deelnemers komen (on)gevraagd in contact met derden om succes te boeken in de voorgeschotelde situatie).
  • Part of bigger picture (de game maakt vaak onderdeel uit van groter programma, de game resultaten dienen als input hiervoor).
  • And the winner is‚Ķ(maatwerk games kennen tenminste 1 winnaar of meerdere afhankelijk van de verschillende onderdelen van de game).